Analytic purpose
Ad personalization purpose
You can modify this selections later, entering in `Privacy Config` section. For Google Ads, click on bar in the bottom of page.
We and our third party partners use cookies and similar technologies ("Cookies") to process certain information, such as your device type and digital identifiers, to analyze site usage and provide you with relevant advertisements and content. Clicking ‘Accept’ you consent to the processing of your data by us and third parties. Click on `Configuration` to manage or reject cookies. Accept Configuration View Cookie policy
EN ES CA

Ramats d'isards al Berguedà

Grup de femelles amb les seves, cries a un prat alpí.

Grup de femelles amb les seves, cries a un prat alpí.


Com animals gregaris que son, els isards poden arribar a formar ramats de més de 30 exemplars. Aquests grups solen estar formats per femelles i les seves cries o per mascles. En el període de zel, els grups de mascles s'uneixen als grups de femelles. Aquesta separació dels grups per gènere (excepte en el període de zel), també podem veure-la en la cabra ibèrica. Gràcies a l'absència d'arbres en els prats supraforestals, resulta fàcil i bonic observari els ramats d'isards.


Grup de femelles amb cries, en una zona pedregosa.


Com a altres grans mamífers herbívors, reunir-se en grups els resulta molt útil per a la seva supervivència, ja que poden avisar-se entre ells en cas de perill i al ser un grup gran els otorga certa protecció davant dels depredadors.


Ramat d'isards pasturant a la serra del Cadí.

Ramat d'isards pasturant a la serra del Cadí.


Etiquetes: rebeco, isard, chamois, pirineo, pirineu, pyrenees, berguedamontserratnatural.com @Copyright 2020


Privacy Config