Analytic purpose
Ad personalization purpose
You can modify this selections later, entering in `Privacy Config` section. For Google Ads, click on bar in the bottom of page.
We and our third party partners use cookies and similar technologies ("Cookies") to process certain information, such as your device type and digital identifiers, to analyze site usage and provide you with relevant advertisements and content. Clicking ‘Accept’ you consent to the processing of your data by us and third parties. Click on `Configuration` to manage or reject cookies. Accept Configuration View Cookie policy
EN ES CA

Reproducció de l'isard

Cries d'isard a un prat.

Cries d'isard a un prat.


El període de zel de l'isard (Rupicapra pyrenaica) al pirineu, es produeix a l'octubre i novembre. De la mateixa manera que les cabres ibèriques, els mascles es barallen entre ells, per poder aparellar-se amb el major nombre de femelles. El període de gestació té una durada de 5 mesos. A cada part neix una sola cria.


Femelles d'isard amb les seves cries en una zona rocallosa.

Femelles d'isard amb les seves cries en una zona rocallosa.


Des de l'inici de la seva vida, les cries d'isard, ja són capaces de desplaçar-se amb facilitat pels terrenys més escarpats.


Cries d'isard corrent de manera àgil amb les seves mares.


Etiquetes: rebeco, isard, chamois, pirineo, pirineu, pyrenees, berguedamontserratnatural.com @Copyright 2020


Privacy Config