Analytic purpose
Ad personalization purpose
You can modify this selections later, entering in `Privacy Config` section. For Google Ads, click on bar in the bottom of page.
We and our third party partners use cookies and similar technologies ("Cookies") to process certain information, such as your device type and digital identifiers, to analyze site usage and provide you with relevant advertisements and content. Clicking ‘Accept’ you consent to the processing of your data by us and third parties. Click on `Configuration` to manage or reject cookies. Accept Configuration View Cookie policy
EN ES CA

La guineu de nit

Guineu inspeccionant un torrent a l'alba.


Durant els moments crepusculars i la nit, és quan mes actives es mostren les guineus (Vulpes vulpes). Gràcies al seu gran olfacte, són molt hàbils per seguir el rastre de les seves preses i caçar-les. Les seves grans orelles els ajuden a tenir un sentit de l'oïda molt desenvolupat, extremadament útil per moures a la nit. Tot i ser una espècie generalista, té una gran habilitat per a la caça.


Guineu seguin un rastre durant la nit.


Etiquetes: zorro, guineu, fox, montserrat, collbato, el bruc, anoiamontserratnatural.com @Copyright 2020


Privacy Config