Analytic purpose
Ad personalization purpose
You can modify this selections later, entering in `Privacy Config` section. For Google Ads, click on bar in the bottom of page.
We and our third party partners use cookies and similar technologies ("Cookies") to process certain information, such as your device type and digital identifiers, to analyze site usage and provide you with relevant advertisements and content. Clicking ‘Accept’ you consent to the processing of your data by us and third parties. Click on `Configuration` to manage or reject cookies. Accept Configuration View Cookie policy
EN ES CA

Cabra ibérica menjant a Montserrat a l'hivern

Mascle de cabra salvatge ibérica menjant fulles d'alzina.

Mascle de cabra salvatge ibérica menjant fulles d'alzina.


Durant l'hivern, la cabra ibérica (Capra pyrenaica), també anomeda cabra montesa, a causa de la disminució estacional de plantes herbàcies, augmenten la proporció de la seva dieta en esporgada d'arbres i arbustos. En els vessants orientades a sud de Parc Natural de Montserrat (com en aquesta del municipi de Collbató), aprofiten la presència de l'alzina (Quercus ilex), el boix (Buxus sempervirens), l'aladern (Rhamnus alaternus), el galzeran (Ruscus acuelatus), l'arboç (Arbutus unedo), la farigola (Thymus vulgaris) o el romaní (Salvia rosmarinus o antigament anomenat Rosmarinus officinalis), per alimentar-se de les seves fulles. En els mesos de novembre i desembre, també poden menjar els fruits de l'arboç. En les parts més baixes de l'massís, també s'alimenten de les fulles de les oliveres resultants dels antics conreus. En general, els mascles tenen major proporció de plantes llenyoses en la seva dieta que les femelles, sent els cries les que major part de plantes herbàcies tenen en la seva dieta.


En aquesta zona es pot apreciar la presencia de l'alzina, el boix i el romaní.

En aquesta zona es pot apreciar la presencia de l'alzina, el boix i el romaní.


En el vessant nord, hi ha una major proporció d'arbres i arbustos caducifolis com el roure martinenc (Quercus pubescents), l'avellaner (Corylus avellana), el til·ler (Tilia cordata), el server (Sorbus domestica), la moixera (Sorbus aria) , l'auró (Acer monspessulanum), la blada (Acer opalus), el corner (Amelanchier ovalis), la noguerola (Pistacia terebinthus) o la rubina rodona (Cytisophyllum sessilifolium). A causa de l'absència de fulles hivernal de totes aquestes plantes, centren la part lleñosa de la seva dieta en plantes semicaducifolias com l'esbarzer (Rubus ulmifolius) o perennifòlies com la pròpia alzina, el boix, el ginebre(Juniperus communis), el càdec(Juniperus oxycedrus) i molt ocasionalment els pins (Pinus sylvestris, Pinus nigra i Pinus halepensis).


Al vessant sud, predominen les especies de fulla perenee.

Al vessant sud, predominen les especies de fulla perenee.


Etiquetes: cabra montes, cabra iberica, iberian ibex, montserrat, alzina, encina, holm oak, boix, boj, boxwood, romero, romani, rosmarinus, collbatomontserratnatural.com @Copyright 2020


Privacy Config