Analytic purpose
Ad personalization purpose
You can modify this selections later, entering in `Privacy Config` section. For Google Ads, click on bar in the bottom of page.
We and our third party partners use cookies and similar technologies ("Cookies") to process certain information, such as your device type and digital identifiers, to analyze site usage and provide you with relevant advertisements and content. Clicking ‘Accept’ you consent to the processing of your data by us and third parties. Click on `Configuration` to manage or reject cookies. Accept Configuration View Cookie policy
EN ES CA

Ramat de cabra ibérica

Grup format per mascles, en una zona rocosa.

Grup format per mascles, en una zona rocosa.


La cabra ibérica( també dita cabra hispànica), acostuma a formar ramats, normalment estan formats nomes per mascles o per femelles i les seves cries. En la epoca de zel, es poden veure també ramats formats per mascles i femelles. Els grups formats exclusivament per mascles, resulten espectaculars visualment pel conjunt de les seves cornamentes. Tant els grups de mascles com els de femelles, solen ser dirigits per un dels exemplars de major edat. Encara estant fora de el període de zel, poden donar-se algunes disputes en els grups de mascles, per definir la gerarquia de el grup. Les femelles se separen del seu grup per donar a llum, però a l'poc temps, tornen al ramat amb les seves cries.


Grup format per mascle, femella i cria.

Grup format per mascle, femella i cria.


Per alimentar-se, els animals situats a la part exterior de el grup, són els encarregats de vigilar i alertar de la presència de possibles depredadors, mentre que els animals situats a la part interior de l'grup, es dediquen exclusivament a alimentar-se. Quan els grups descansen estirats sobre les roques, aquesta vigilància és menys intensa, ja solen situar-se en llocs més protegits per descansar i els animals tombats resulten molt menys visibles per als possibles depredadors.


Ramat amb exemplars de totes les edats i sexes.

Ramat amb exemplars de totes les edats i sexes.


Etiquetes: cabra montes, cabra iberica, iberian ibex, montserrat, collbato, monistrol de montserrat, bagesmontserratnatural.com @Copyright 2020


Privacy Config