Analytic purpose
Ad personalization purpose
You can modify this selections later, entering in `Privacy Config` section. For Google Ads, click on bar in the bottom of page.
We and our third party partners use cookies and similar technologies ("Cookies") to process certain information, such as your device type and digital identifiers, to analyze site usage and provide you with relevant advertisements and content. Clicking ‘Accept’ you consent to the processing of your data by us and third parties. Click on `Configuration` to manage or reject cookies. Accept Configuration View Cookie policy
EN ES CA

Cabra ibérica a les roques

Jove cria en una zona escarpada.

Jove cria en una zona escarpada.


Les parets rocalloses de Montserrat son un escenari excelent per a la cabra ibérica, excelent escalador. Pot desplaçar-se per parets de roca practicament verticals. Desde les seves primeres etapas de vida ja es capaç de desplaçar-se i moures habilment en aquest entorn, on els depredadors estan en desavantatge per arrivar a elles. Resulta fascinant contemplar la facilitat amb la qual es desplacen per les roques més inclinades. Tot i així ocasionalment poden patir accidents fatals (amb els despreniments com a causa més freqüent), en gran part solen ocórrer a grans mascles. Dels mamífers ungulats d'Europa, és el més ben adaptat (conjuntament amb el seu germà el íbex alpí) a aquest tipus de terrenys, seguit de prop per l'isard i a més distància pel mufló.


Femella pasturan en una paret de roca.

Femella pasturan en una paret de roca.


Aprofiten la seguratet que troben als indrets rocallossos per refugiars-se, descansar, alimentar-se, el zel i relacionar-se entre elles(com per exemple les baralles entre mascles al periode de zel). Per a la major part de la gent, la imatge més característica d'aquesta espècie és veure-la a la vora d'un penyasegat de roca.


Mascle vigilant al rocam.

Mascle vigilant al rocam.


Etiquetes: cabra montes, cabra iberica, iberian ibex, montserrat, collbatomontserratnatural.com @Copyright 2020


Privacy Config