Analytic purpose
Ad personalization purpose
You can modify this selections later, entering in `Privacy Config` section. For Google Ads, click on bar in the bottom of page.
We and our third party partners use cookies and similar technologies ("Cookies") to process certain information, such as your device type and digital identifiers, to analyze site usage and provide you with relevant advertisements and content. Clicking ‘Accept’ you consent to the processing of your data by us and third parties. Click on `Configuration` to manage or reject cookies. Accept Configuration View Cookie policy
EN ES CA

Montserrat vist desde el massís de Puigventos

Vegetació regeneranse lentament.

Vegetació regeneranse lentament.


La montanya de Montserrat, vista desde el espai natural del massís de Puigventos, concretament desde l’anomenat Pla del fideuer , on conflueixen els termes municipals d’Olesa de Montserrat i Vacarisses. En aquesta vista també es pot apreciar l’ermita de Sant Salvador de les Espases i l’altiplà anomenat “Pla de les bruixes”. Es pot observar, com la vegetació( antics boscos d’alzina(Quercus ilex ilex i Quercus ilex rotundifolia), roures martinencs(Quercus humilis sinónim Quercus pubescens), pinassa(Pinus nigra) i pi blanc(Pinus halepensis) comencen a regenerar-se despres de passats més de 20 anys desde l’incendi de 1994, que va afectar totes les zones que podem apreciar en la fotografia: Montserrat, pla de les bruixes, Sant Salvador de les Espases i el Pla del Fideuer. Com es pot apreciar a la fotografia, la regeneració és més ràpida a les parts obagues que en les parts de ple sol.


Etiquetes: puigventos, olesa de montserrat, vacarisses, montserratmontserratnatural.com @Copyright 2020


Privacy Config