Analytic purpose
Ad personalization purpose
You can modify this selections later, entering in `Privacy Config` section. For Google Ads, click on bar in the bottom of page.
We and our third party partners use cookies and similar technologies ("Cookies") to process certain information, such as your device type and digital identifiers, to analyze site usage and provide you with relevant advertisements and content. Clicking ‘Accept’ you consent to the processing of your data by us and third parties. Click on `Configuration` to manage or reject cookies. Accept Configuration View Cookie policy
EN ES CA

Perdiu roja a Montserrat

La perdiu roja es molt hàbil a terra.


La perdiu roja (Alectoris rufa) és una au pertanyent a l'ordre dels galliformes, pot arribar a un pes de més de 450gr. Habita els boscos clars i zones de matoll de massís de Montserrat i el seu entorn. També visita freqüentment camps de conreu, on és fàcil veure-la alimentant o "banyanse" a terra (per netejar el seu plomatge). És una au adaptada a la vida terrestre, gràcies a les seves fortes potes pot córrer de manera veloç i àgil. S'alimenten de llavors, brots d'herba, fruits del bosc i petits insectes.


Perdiu corrent.

Perdiu corrent.


Etiquetes: perdiz, perdiu, partridge, montserrat, vacarissesmontserratnatural.com @Copyright 2020


Privacy Config