Analytic purpose
Ad personalization purpose
You can modify this selections later, entering in `Privacy Config` section. For Google Ads, click on bar in the bottom of page.
We and our third party partners use cookies and similar technologies ("Cookies") to process certain information, such as your device type and digital identifiers, to analyze site usage and provide you with relevant advertisements and content. Clicking ‘Accept’ you consent to the processing of your data by us and third parties. Click on `Configuration` to manage or reject cookies. Accept Configuration View Cookie policy
EN ES CA

Mufló al pirineu

Mufló femella i la seva cria, pasturan a un prat del Puigmal, al Ripollés.

Mufló femella i la seva cria, pasturan a un prat del Puigmal, al Ripollés.


El mufló ( Ovis orientalis musimon) ha sigut introduit a diversos llocs d'Europa, com el pirineu, amb animals procendents de Corcega i Cerdenya. No hi ha consens sobre si el seu origen es totalment salvatge o si descendeixen de les primeres ovelles doméstiques portades a Corcega al neolític. La seva mida pot arrivar fins als 90cm d'altura a les espatlles i un pes de 50kg. Tot i habitar espais oberts de zones de muntanya, no esta tan adaptat a la vida a la neu com altres mamífers com l'isard, per aixo no es tant frecuent veurel en prats alpins(tot i que pot visitar-los a l'estiu). A Catalunya el mufló també es presente als ports de Tortosa-Beseit. Al pertànyer a la mateixa espècie que les ovelles domèstiques, pot hibridar-se amb elles i tenir descendència fèrtil.


Muflons a un prat alpí amb neret.

Muflons a un prat alpí amb neret.


Etiquetes: pirineo, pirineus, pyrenees, ripolles, puigmal, muflon, muflo

montserratnatural.com @Copyright 2020


Privacy Config